Είσοδος
Οδηγός του Πολίτη 
Αυθαίρετα

Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΠΡΟ 31-1-1983)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (ΜΕΤΑ 31-12-2003)
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (ΠΡΟ 31-12-2003)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ)
ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
  

Οικοδομικές Αδειες

Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ι.Ν.Ο.Δ.)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ _ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α.Ε .
ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ _ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛ ...... ΟΙΚΟΔΟΜΙΚ.......ΑΔΕΙ....
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ(9ΜΗΝΟ)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟY
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ
  

Πρωτόκολλο

Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ_ΟΡΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ